Ballīte draugiem

  • Tradicionālas balle;
  • Tematikas balles (viduslaiku, akmens laikmeta, 20. - 30.gadu);
  • Deju balles (rock’n'roll, līnijdejas, steps, disco u.c.);
  • Krāsu balles (sarkanā, zaļā u.tt.);
  • Iekārtošana un dekorēšana atbilstoši pasākumam;
  • Pasākuma dokumentēšanu (fotogrāfi, video operatori);
  • Mākslinieku piesaiste (mūzika, skatuviskie numuri, deju grupas);