Tematiskās lekcijas

Tematiskās lekcijas:

  • Dienas Lekcijas "Bērnu prāta spēju attīstīšana ar dambretes spēli";
  • "Bērnu talantu attīstīšana"
  • "Montesori metode, individuālas attīstības nodarbības bērniem";
  • "Palīdzi man to izdarīt pašam!";
  • "Labākie bērni un labākie vecāki pasaulē";
  • u.c.

Tematiskās lekcijas: Semināri un lekcijas